Mijn verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Wanneer het gaat om de verwerking van je persoonsgegevens, neem ik de nodige zorgvuldigheid in acht. Zo verwerk ik niet meer gegevens dan noodzakelijk en zie ik toe op de beveiliging van deze gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op al mijn diensten en overeenkomsten gesloten met klanten en partners/bedrijven waar ik mee samenwerk. Door gebruik te maken van mijn website en/of het aangaan van een overeenkomst, geef je aan dit privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik gebruik en verwerk alleen die (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ik ze heb ontvangen. Deze gegevens mag ik op grond van de AVG verwerken omdat deze mij zijn verstrekt in de uitvoering van een (met jou) gesloten overeenkomst, omdat ik hiervoor een gerechtvaardigd belang heb en/of omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven.

De gegevens die ik verwerk zijn onder meer je naam, adres, telefoonnummer, emailadres en persoonlijke gegevens die we bespreken ten behoeve van het ontwerpen van een sieraad, zoals namen, geboortedata en dingen waar degene voor wie het sieraad is van houdt. Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.

Ik heb deze gegevens nodig om contact met je op te nemen, om de met jou gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen, ontwerpen te maken, facturen op te kunnen maken en/of om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat doe ik met je gegevens?

Ik gebruik persoonsgegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor dienstverlening om klanten van producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij probeer ik rekening te houden met je voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie over producten en diensten dan kan je dit melden. Ik zal je gegevens dan binnen een redelijke termijn verwijderen.

Ik verkoop of deel jouw gegevens niet aan of met derden en gebruik de gegevens alleen voor mijn organisatie en planning. Ik deel deze gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is om mijn afspraken met jou correct na te kunnen komen (bv naam of datum die de graveur in het sieraad moet zetten) of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Ik verwerk in sieraden ook gevoelige persoonlijke gegevens zoals vingerafdrukken. Deze worden uitsluitend gedeeld met mijn vaste partners bij gravures. De afdrukken bewaar ik 6 maanden ivm garantie doeleinden, waarna ik deze verwijder of aan opdrachtgever beschikbaar stel. Indien gewenst en op verzoek van jou als opdrachtgever deel ik met jou, via email, het digitale vingerafdruk bestand.

De persoonsgegevens die ik verwerk, heb ik lokaal opgeslagen op mijn eigen systemen. Beeldmaterialen van je sieraad/sieraden worden digitaal bewaard. Enkel en alleen met toestemming van jou als opdrachtgever worden deze beeldmaterialen gebruikt op mijn website en social media accounts. Nooit met gebruik van persoonlijke gegevens, hoogstens met je (gebruikers)naam om je te taggen in social media berichten. Maar ook weer alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook ik vind het belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn, daarom zorg ik voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van je persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen en beveiligd met een wachtwoord.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die ik verwerk, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heb je het recht om mij te verzoeken de digitale gegevens die ik verwerk over te dragen aan een door jou kenbaar te maken derde.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van je persoonsgegevens, verneem ik graag van je en los dit met je op. Mochten we er desondanks niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Monique Zonneveld Edelsmid 
Van Goghstraat 5
7312 SW Apeldoorn
Of via de mail:
info@moniquezonneveld.nl

 

 

Genoeg kleine lettertjes gelezen en wil je gewoon een mooi sieraad? Neem dan contact met me op.